TÜBİTAK ULAKBİM

Mustafa Kemal Mahallesi
2151. Cadde No: 154
06510 Çankaya/ANKARA

http://www.ulakbim.gov.tr

 

Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

Liderahenk

Merkezi Yönetim Sistemi

Neden Merkezi Yönetim Sistemi?
Büyük ve orta ölçekli kurum ve kuruluşlarda cihazların kurum kaynakları ile yönetimi ve kontrol altında tutulmaya çalışılması oldukça maliyetli yer yer ise yönetilmesi imkansız durumda olduğu gözlemlenmiştir. Küresel yazılım piyasasında istemci yönetimi ile ilgili gerek açık kaynak gerekse açık kaynak olmayan uygulamaların oldukça az ve yetersiz olduğu gözlemlenmiştir.

Bütün bu sebepler ile birlikte yapılan çalışmalarda herhangi bir uygulamaya alt yapı sağlayarak entegre edilebilen ve yönetimini istemciler üzerinde yapabilen çözüm alt yapısı ihtiyacının olduğu ortaya çıkmıştır.

LiderAhenk Nedir? 
Kurumsal ağ üzerindeki, sınırsız sayıda farklı sistemi ve kullanıcılarını tek merkezden yönetebilmeyi, izlemeyi ve denetlemeyi sağlayan, TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirilen açık kaynaklı bir yazılım sistemidir.
Küresel dünyada kurumsal bilgi işlem merkezlerinin, sürekli genişleyen ve değişen bilişim araçları üzerindeki kurumsal politikalarını, güvenlik gereksinimlerini, etkin, esnek ve düşük maliyetlerle karşılamak üzere geliştirilmiştir.
Lider sunucu ve Ahenk çekirdekleri ile LDAP sunucusunun oluşturduğu benzersiz çözüm altyapısı çevresinde kurumsal ihtiyaçlara göre özelleşmiş otuzdan fazla eklenti içerir.

Her ölçekte, merkezi ya da dağıtık organizasyonlara göre ölçeklenebilir. Gereksinimlere göre uyarlanabilir. Mevcut kurumsal yazılım ve çözüm sistemlerine kolayca entegre olabilir.

Neden LiderAhenk? 
Açık kaynak kodlu olması sayesinde daha güvenli, kaliteli, esnek, izlenebilir ve kolay geliştirilebilir yapıdadır. Kullanıldıkça büyüyen geliştirici topluluğu ile daha güçlü destek ve toplam sahip olma maliyeti avantajı sağlar.
Yerel ya da dağıtık LDAP tabanlı çözüm altyapısı ile sınırsız sayıdaki bilgisayar ve kullanıcıyı yönetir. Sistemin tümünü ya da belirli nitelikteki donanım ve kullanıcı kümelerini ayrı ayrı ya da toplu halde yönetmek üzere ölçeklenebilir çözüm sağlar.

Kurumların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere her geçen gün yenileri eklenen otuzdan fazla eklenti barındırmaktadır. Kurumlar ihtiyaçları doğrultusunda kendi eklentilerini kolaylıkla geliştirilebilir ya da mevcut eklentileri değiştirebilir.
Kullanılan ya da kullanılması planlanan kullanıcı ve kimlik yönetimi sistemlerine, yönetim bilgi sistemlerine, envanter ve kaynak yönetimi sistemlerine kolayca entegre edilebilir. Gerek merkezde gerekse istemcilerde istenilen 3. parti yazılım çözümleri ile entegrasyon yapılabilir.

LiderAhenk Bileşenleri
LiderAhenk sistemi adından da anlaşılacağı şekilde merkezde yer alan Lider ve yönetilen sistemlere kurulan Ahenk adını verdiğimiz ajan bileşenleri ile Lider Konsol olarak adlandırılan bir yönetim konsolundan oluşur.
LiderAhenk Çözüm Bileşenleri öncelikle “Kurumsal Politikaların” oluşturulması ve geliştirilmesi için kapsamlı bir altyapı sağlar. LDAP temelinde öncelikle güvenlik, tanımlama ve doğrulama ile başlayan temel politikalar, sistem genelinde güncelleme ve sürüm yükseltme, yazılım kurma, kaldırma, USB ve diğer çevre bileşenlerinin kullanımı, kota, ateş duvarı ve antivirüs çözümlerinden kullanıcı oturum yönetimine kadar geniş bir yelpazede politika belirleme ve tanımlama imkanı verir. LiderAhenk belirlenen politikaları sınırsız sayı ve çeşitteki sistem bileşenleri üzerinde ahenk adını verdiğimiz ajanlar vasıtasıyla uygular. Ahenkler sistem yönetiminin saha elemanları olarak donanım üzerindeki istenen tüm eylemleri ve uygulamaları izler, yönetir ve raporlar. Asla kırılmaz ve kesinlikle durdurulamaz. Lider ve ahenk arasındaki buluşsal nitelikteki iletişim altyapısı sınırsız sayıda sistemin aynı anda yönetimine olanak sağlayan eşsiz bir çözümdür.

1. Lider
LiderAhenk sisteminin merkezinde Lider bileşeni bulunur.Lider üzerinde temel olarak bir LDAP ve entegre bir veritabanı sistemi yer alır. Lider eksiksiz bir LDAP çözümü ile mevcut LDAP’lardaki tanımlama ve içerikleri içine alıp çalışan sistemler ve alışkanlıkları değiştirmeden çok daha kolay kullanılan, eşsiz bir LDAP deneyimi sunar. Lider yönetilen bilgisayar ve kullanıcıları farklı perspektiflere göre gruplandırma ve bu gruplara göre politikalar belirleyip uygulama imkanı sağlar. Gruplar LDAP üzerinde kalıcı şekilde kaydedilebilir.

2. İletişim Çözümü
Lider bunun yanında sınırsız sayıda istemci ile hızlı ve güvenli bir iletişim sağlamak üzere WhatsApp, Google Talk gibi anında mesajlaşma servislerinin kullandığı Genişletilebilir Mesajlaşma ve Varlık Protokolünü (XMPP) kullanan yegane Sistem Yönetim Merkezidir. XMPP İnternet’deki iki ucun herhangi bir yapısal bilgiyi birbirleri arasında karşılıklı ve neredeyse eş zamanlı aktarmalarına olanak sağlayan açık bir XML protokol ve teknolojileri bütünüdür. Açık, standart, güvenilir ve kendini ispatlamış bir çözümdür.

3. Lider Konsol
LiderAhenk sisteminin kullanıcı arayüzü Lider Konsol’dur. Lider Konsol ile politika tanımlamalarından, LDAP üzerinde bir kullanıcının şifresinin değiştirilmesine kadar her ölçekte işlevi özgün bir Eclipse platformu altında geliştirilmiş tümleşik bir kullanıcı arayüzünden yapılır.

Kurumsal ölçekte sınırsız sayıda istemci ve kullanıcının izlenmesi ve yönetilmesi için konsol altında eksiksiz bir LDAP editörü yer alır. Mevcut otuzdan fazla eklentinin her biri için özel ara yüzler, sorgulama ve raporlama ekranları yine konsolda bulunmaktadır. İhtiyaçlara göre istenen eklenti çıkarılabilir, yeni eklentiler geliştirilerek ortak platforma eklenebilir.

4. Ahenk
Ahenk sürekli genişleyen ve değişen bilişim araçları üzerinde kurumsal politikaları uygulamak, sistemleri etkin şekilde izlemek ve yönetmek üzere üretilmiştir. İleriye dönük Yeni Nesil Platformları da sorunsuz şekilde desteklemek ve üzerinde işletim sistemi olan her şeyi yönetebilmek için tasarlanmış ve Python dili kullanılarak geliştirilmiştir. Liderden gelen komutlar Ahenk çekirdeği tarafından çözümlenir ve Ahenk üzerindeki Eklentiler tarafından uygulanır. Sonuçlar ve uygulamanın kritik aşamaları Lidere geri bildirilir. Bildirimler gerek Ahenk gerekse Lider tarafında depolanır.

Projenin Hedef Kitlesi – Kimler İçin
LiderAhenk, temel hedef olarak istemci yönetimini hedef alarak geliştirilmiştir. Merkezi yapıya sahip büyük ve orta ölçekli kurumlar hedef alınarak geliştirmeler yapılmıştır ve yapılmaya devam etmektedir. Uygulamayı yöneten ve yönetecek olan kişiler sistem yöneticileri ya da bilgi işlem personelidir. Bilgi işlem personeli ve sistem yöneticilerinin işleri son derece kolaylaştırılmaktadır.

Beklenen Talep Düzeyi
Uygulama bütün kamu ve büyük / orta ölçekli kuruluşlarda kullanılması beklenmektedir.

Liderahenk Ekran Görüntüleri

liderahenk
liderahenk
Paylaş: