ULAKBÜS

Bütünleşik Üniversite Sistemi

ULAKBÜS

http://ulakbus.org

Forum

ULAKBÜS, Ulusal Açık Kaynaklı Bütünleşik Üniversite Sistemi Projesi, üniversitelerin kaynaklarının optimum düzeyde kullanılabilmesi ve tek çatı altında çözüm bulmak üzere geliştirilmektedir. ULAKBÜS, üniversitelerin hem akademik hem de idari ihtiyaçlarının tamamını karşılamak üzere, 360 derece tüm hizmetleri kapsayacak şekilde tümleşik bir yapı olarak tasarlanmıştır.